1. Aamurt rai & many poems by Janardhan Balaji Modak. 
      2. Ashtavinayaka by Sadanand Chandanvarkar. 
      3. Ashtavinayaka by D M Khare. 
      4. Ashtavinayaka Stories by Datta G Kulkarni. 
      5. Ashtavinayaka Margdarshika by M N Sonam. 
      6. Ashtavinayaka Stotra & Mahatmya 
      7. Aadishaktiche Vishwaswarup by P K Prabhudesai. 
      8. Aamachya Devachya Murti by R N Kalkar. 
      9. Upasana Margache Tatva by Herambharaj. 
      10. Ekavinshati Ganesh Shetra Mahima by Herambharaj. 
      11. Omkar Swarup(Shri Ganesh) by Chintamani. 
      12. AnkushDhari Charitra by R G Paranjpe. 
      13. Kamala Vilas by Herambharaj. 
      14. Ganapati: Prmukh Avtar Aradhana by A V Marathe. 
      15. Ganapati Sausthana 
      16. Ganapatichya Katha by A S Agnihotri. 
      17. Ganapatichya Goshti by M K Shinde. 
      18. Ganapatichya Goshti by R Mudolekar. 
      19. Ganapatichya Gamati by P Are Behere. 
      20. Ganapati Atharvashirsha by Dixit & Bapat. 
      21. Ganapati Atharvashirsha by Pandurang S Athlye. 
      22. Ganapati Atharvashirsha by C A Desai. 
      23. Ganesh ani Utsav by D M Satam. 
      24. Ganesh Upasana by G M Kale & P A Patavardhan. 
      25. Ganesh Upasana by C A Pathak. 
      26. GaneshaKarunashtak Rathamala by Herambhraj 
      27. Ganesh Purana(Marathi) by Vishnushastri Bapat. 
      28. Ganesh Purana(Marathi) by B M Bhat. 
      29. Ganesh Puja by K V Soman. 
      30. Ganesh PujaRahasya by G S Pade. 
      31. Ganesh Bhajan Panchapadi by Herambhraj. 
      32. Ganesh Bhupali Sangraha by Herambharaj. 
      33. Ganesh Mahimana Stotram by A V Kane. 
      34. Ganesh Vijay by Yogindramaharaj. 
      35. Ganesh Stuti Kusumguschya by Herambharaj. 
      36. Ganesh Ruday by Herambharaj. 
      37. Ganapati Arti Sangraha by Herambhraj. 
      38. Ganesh Prathasmaraniya Sangraha by Herambhraj. 
      39. Ganesh Bhupali Samuha by Yogindramaharaj. 
      40. Ganeshvratavali by Herambhraj. 
      41. Ganeshi Manachya Shloka by Herambhraj. 
      42. Geeta Ganesh by Morgaon Mandir. 
      43. Chintamani Vijay by Dundiraj. 
      44. Talyatala Ganapati by D S Date. 
      45. Bhuswanand Shetra Mahima by Herambhraj. 
      46. Mangalmurti Ganesh by S D Satavlakar. 
      47. Mantrapushpa Path by Herambharaj. 
      48. YogiShwan by Yogindramaharaj. 
      49. Roga Shamanashtaka Stotra by Herambharaj-Yogindra Matha. 
      50. Laksha Vinayak Mahatamya by Herambharaj-Yogindra Matha. 
      51. Vakratunda Ganesh Stotra by Herambharaj-Yogindra Matha. 
      52. Shami Mandar Mahatmya by Yogindra Matha. 
      53. Sankatharan Stotra by Yogindra Matha. 
      54. Swanandesh Stotra by Herambharaj. 
      55. Maorya Nami Mee Rangave by S G Desai. 
      56. Shri Ganesh Dahana by S G Desai. 
      57. Mudgal Purana (Marathi Anuwad) by S G Desai. 
      58. Shri Ganesh Upanishada by S G Desai. 
      59. Chala Javu Ashtavinayaka by S G Desai. 
      60. Sukhkarta Dukhharta by S G Desai. 
      61. Swayanbhu Ganesh. 
      62. Omkar Ganesh. 
      63. Ganesh Purana.